Κλινική εξέταση

interior background(1)

Η κλινική εξέταση του ασθενούς μαζί με τη λήψη ενός πλήρους και λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού αποτελούν την κορωνίδα της ιατρικής επίσκεψης σε έναν Ενδοκρινολόγο. Οι γνώσεις και η εμπειρία του Ιατρού θα βοηθήσουν πολύ στην σωστή διερεύνηση του προβλήματος, το οποίο εφόσον αποδειχθεί ότι αφορά σε ενδοκρινική πάθηση, θα οδηγήσει και στην άμεση και βέλτιστη θεραπεία του με τη λήψη κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.

Ο ασθενής κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο ιατρείο, υποβάλλεται ανάλογα με την περίπτωση, σε:

Ψηλάφηση θυρεοειδούς αδένα και τραχήλου
Μέτρηση ύψους και βάρους για υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος
Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
Ακρόαση καρδιάς και καρωτίδων
Ψηλάφηση περιφερικών αρτηριών
Λήψη αντανακλαστικών
Έλεγχο για τρόμο των άνω άκρων
Εξέταση για διπλή όραση
Επισκόπηση για παρουσία οιδήματος
Αραίωση ή αύξηση τριχοφυϊας
Ωχρότητα ή μελάγχρωση του δέρματος
Μελανίζουσα ακάνθωση
Παρουσία ραβδώσεων στην κοιλιά

Ο ολοκληρωμένος έλεγχος και το λεπτομερές ιστορικό του ασθενούς αποτελούν αρχείο του ιατρικού φακέλου, τον οποίο ο ιατρός διατηρεί πλήρως ενημερωμένο για όλους τους ασθενείς του και τον μελετά κατά την επαναληπτική εξέταση.

Ο εξοπλισμός του Ιατρείου μας μας επιτρέπει να διενεργούμε επί ενδείξεων, υπερηχογράφημα θυρεοειδούς με μεγάλη εμπειρία στην ορθή «ανάγνωσή» του και μόνον εφόσον κρίνεται αναγκαίο και συμφωνεί ο ασθενής και βιοψία παρακέντησης όζων θυρεοειδούς.

Ο Ενδοκρινολόγος κ. Δημήτρης Χατζηεμμανουήλ, είναι πιστοποιημένος στον ΕΟΠΥΥ.

Ενδοκρινολόγος Θεσσαλονίκη - Δημήτρης Χατζηεμμανουήλ