Αδενώματα επινεφριδίων

interior background(1)

Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί ενδοκρινείς αδένες ακριβώς πάνω από τους νεφρούς. Εμφανίζουν πολύ συχνά αδενώματα, δηλαδή μικρούς ή μεγαλύτερους καλοήθεις όγκους στο εξωτερικό τμήμα του επινεφριδίου, τον φλοιό.

Τα αδενώματα των επινεφριδίων μπορεί να προκαλέσουν:

Υπέρταση σε νεαρής – μέσης ηλικίας άτομα που είτε είναι σταθερή είτε δεν ανταποκρίνεται εύκολα στα αντιυπερτασικά φάρμακα.
Ανάπτυξη υπερτρίχωσης στις γυναίκες, ακμή και στα δύο φύλα και άλλα συμπτώματα εξαιτίας της αυξημένης παραγωγής ανδρογόνων.

Τα αδενώματα επινεφριδίων διακρίνονται σε:

Λειτουργικά αδενώματα που παράγουν ορμόνες, όπως η κορτιζόλη και η αλδοστερόνη.
Μη λειτουργικά αδενώματα που συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα και δεν χρειάζονται κάποια θεραπεία.

Από τον ορμονολογικό έλεγχο που θα συστήσει ο Ενδοκρινολόγος, θα προκύψει και η ανάγκη για απεικονιστικές εξετάσεις, όπως η αξονική και η μαγνητική τομογραφία. 

Τα λειτουργικά αδενώματα μπορεί να απαιτείται να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. Τα μη λειτουργικά αδενώματα παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.