Διαταραχές εμμήνου ρύσεως

interior background(1)

Οι διαταραχές της εμμήνου ρύσεως αφορούν τη διάρκεια και τη συχνότητά της και  είναι:

Ολιγομηνόρροια: Έμμηνος ρύση με μικρή διάρκεια και ποσότητα (λιγότερο από 3 ημέρες)
Πολυμηνόρροια: Έμμηνος ρύση με μεγάλη διάρκεια και ποσότητα (περισσότερο από 7 ημέρες)
Συχνομηνόρροια: Έμμηνος ρύση με εμφάνιση σε λιγότερες από 25 ημέρες από την προηγούμενη
Αραιομηνόρροια: Έμμηνος ρύση με εμφάνιση σε περισσότερες από 35 ημέρες από την προηγούμενη
Αμηνόρροια: Η μη εμφάνιση εμμήνου ρύσεως μετά την ηλικία των 14 ετών (πρωτοπαθής) ή η διακοπή εμμήνου ρύσεως για διάστημα μεγαλύτερο από 3 μήνες σε γυναίκες που είχαν τακτική εμμηνορρυσία (δευτεροπαθής)

Οι διαταραχές αυτές οφείλονται συχνά σε ενδοκρινολογική πάθηση και γι’ αυτό πρέπει μαζί με τη λεπτομερή κλινική εξέταση να συνταγογραφείται αναλυτικός ορμονολογικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται τις πρώτες ημέρες του εμμηνορρυσιακού κύκλου.