Εξ αποστάσεως συμβουλευτική

interior background(1)

Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, αποτελεί αποδεκτή πρακτική από τους διεθνείς και ελληνικούς ιατρικούς φορείς. Σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν υποκαθιστά την κλινική εξέταση του ασθενούς.

Ο Ενδοκρινολόγος κ. Δημήτριος Χατζηεμμανουήλ εφαρμόζει την εξ αποστάσεως ιατρική συμβουλευτική, διότι λόγω της εμπειρίας του, συχνά του ζητείται να γνωματεύσει επί εξετάσεων ασθενών κυρίως από το εξωτερικό, όσο και ασθενών που διαμένουν σε απομακρυσμένες από τη Θεσσαλονίκη περιοχές.

Ο Ιατρός, παρέχει τις υπηρεσίες της ιατρικής γνωμάτευσης, εφόσον ο ασθενής συμπληρώσει την πλαϊνή φόρμα ερωτήσεων και αποστείλει εύκολα – χάρη στην συγκεκριμένη εφαρμογή – τα αρχεία όλων των εξετάσεών του: Αιματολογικά, ορμονικά, απεικονιστικές εξετάσεις (Μαγνητική, αξονική, σπινθηρογράφημα κλπ). Επίσης εφόσον καταθέσει προηγουμένως το αντίτιμο της ιατρικής εξέτασης.

Ο ιατρός θα μελετήσει όλα τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί και θα αποστείλει email με την ημέρα και ώρα που θα συζητήσει με τον ασθενή. Η συζήτηση μπορεί να γίνει με skype ή τηλεφωνικά.

Ο Ιατρός θα εκδώσει συνταγή φαρμάκων ή παραπεμπτικό εξετάσεων και θα αποστείλει απόδειξη για το κόστος επίσκεψης. Εάν κατά περίπτωση κρίνει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να εξετάσει τον ασθενή και δια ζώσης πριν αποφανθεί, θα τον δεχθεί σε ραντεβού χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση για τον ασθενή.