Ιατρείο

interior background(1)

2310282202

Γρηγορίου Παλαμά 3 - 1ος όροφος Θεσσαλονίκη Κέντρο

4chfdim@gmail.com