Ενδοκρινική Υπέρταση

interior background(1)

Ενδοκρινική είναι η υπέρταση που οφείλεται σε παθήσεις των ενδοκρινών αδένων. Αυτές είναι:

Η ενδοκρινική υπέρταση είναι μέρος της δευτεροπαθούς υπέρτασης, δηλαδή της υπέρτασης που οφείλεται σε άλλες παθήσεις του οργανισμού. Τέτοιες είναι η νεφρική νόσος, η υπνική άπνοια, η στένωση του ισθμού της αορτής και φάρμακα, όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και τα αντισυλληπτικά.

Περιπτώσεις που πρέπει να ελέγχονται για δευτεροπαθή υπέρταση είναι:

Σοβαρή ή ανθεκτική υπέρταση. Ως ανθεκτική υπέρταση ορίζεται η αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση παρά την ταυτόχρονη χρήση επαρκών δόσεων τριών αντιυπερτασικών φαρμάκων από διαφορετικές κατηγορίες συμπεριλαμβανομένου ενός διουρητικού.
Οξεία αύξηση της αρτηριακής πίεσης που αναπτύσσεται σε ασθενή με προηγούμενες σταθερές τιμές.
Ηλικία εμφάνισης της υπέρτασης κάτω των 30 ετών σε μη παχύσαρκους ασθενείς με αρνητικό ιστορικό υπέρτασης και χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου για υπέρταση.
Κακοήθης ή επιταχυνόμενη υπέρταση, δηλαδή υπέρταση με σημεία βλάβης οργάνων, όπως η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι νευρολογικές διαταραχές και η οξεία νεφρική βλάβη.
Υπέρταση που σχετίζεται με υποκαλιαιμία.
Αποδεδειγμένη ηλικία έναρξης πριν από την εφηβεία.
Ενδοκρινολόγος Θεσσαλονίκη - Δημήτρης Χατζηεμμανουήλ